Giấy nhắn, giấy đánh dấu trang,phân trang,giấy niêm phong

-Giấy nhắn 

-Giấy đánh dấu trang, phân trang.

-Giấy niêm phong.

 

 

mỗi trang
Giấy niêm phong A4

Giấy niêm phong A4

Giấy niêm phong A4 -sử dụng dễ dàng, hiệu quả cao.
Vui lòng gọi
Phân trang mũi tên Please Sign

Phân trang mũi tên Please Sign

Phân trangmũi tên Please Sign -Kích thước2 x 4,8 cm -5 màu 1 tập: vàng,xanh lá,xanh dương,hồng,cam. - 20 tờ/màu. 100 tờ/tập. -Xuất xứ : Trung Quốc
18,500 đ
MUA NGAY
Giấy phân trang pronoti 5 màu

Giấy phân trang pronoti 5 màu

Phân trang Pronoti 5màu giấy -Kích thước 1,2 x 5 cm -5 màu 1 tập: vàng,xanh lá,xanh dương,hồng,cam. - 20 tờ/màu. 100 tờ/tập. -Xuất xứ : Trung Quốc
10,500 đ
MUA NGAY
Phân trang 5 màu nhựa

Phân trang 5 màu nhựa

Phân trang Pronoti 5màu nhựa -Kích thước 1" x 5". -5 màu 1 tập: vàng,xanh lá,xanh dương,hồng,cam. - 20 tờ/màu. 100 tờ/tập. -Xuất xứ : Trung Quốc
10,500 đ
MUA NGAY
Giấy phân trang Pronoti 4 màu

Giấy phân trang Pronoti 4 màu

Giấy phân trang Pronoti 4 màu -Gồm 4 tập màu khác nhau -Kích thước : 2,5 cm x 7,6 cm -Quy cách : 80 tờ/tập.12 tập/túi - Xuất xứ: Trung Quốc.
9,500 đ
MUA NGAY
Giấy phân trang Pronoti 3 màu

Giấy phân trang Pronoti 3 màu

Giấy phân trang Pronoti 3 màu -Gồm 3 tập màu khác nhau -Kích thước : 1,6cm x 7,6 cm -Quy cách : 80 tờ/tập.12 tập/túi - Xuất xứ: Trung Quốc.
9,500 đ
MUA NGAY
Giấy nhắn Pronoti 3x5

Giấy nhắn Pronoti 3x5

Giấy nhắn pronoti 3x5 -Quy cách : 100 tờ/tập.12 tập/túi - Xuất xứ: Trung Quốc.
9,000 đ
MUA NGAY
Giấy nhắn Pronoti 3x4

Giấy nhắn Pronoti 3x4

Giấy nhắn pronoti 3x4 -Quy cách : 100 tờ/tập.12 tập/túi - Xuất xứ: Trung Quốc.
7,500 đ
MUA NGAY
Giấy nhắn Pronoti 3 x 3

Giấy nhắn Pronoti 3 x 3

Giấy nhắn pronoti 3x2 -Quy cách : 100 tờ/tập.12 tập/túi - Xuất xứ: Trung Quốc.
6,000 đ
MUA NGAY
Giấy nhắn pronoti 3x2

Giấy nhắn pronoti 3x2

Giấy nhắn pronoti 3x2 -Quy cách : 12 tập/túi - Xuất xứ: Trung Quốc.
4,500 đ
MUA NGAY

Top

   (0)