File hộp gấp 3 dây bìa cứng

File hộp gấp 3 dây bìa cứng

(1 đánh giá)

F23

Việt Nam

File hộp gấp 3 dây bìa cứng. -Làm từ bìa cứng , cắt dán cẩn thận, đảm bảo chắc chắn. -Tiện lợi cho việc lưu trữ,.. -Kích thước A4 hoặc A3: Độ dày 5cm,7cm,10cm,15cm,20cm,25cm,,... #filehopgap,#biagapa3,#biagapa4,#filehopgapa415cm,#filehopgapa325cm,#vanphongphamdk68.com,#0936055788,...

Vui lòng gọi

File hộp gấp 3 dây bìa cứng.
-Làm từ bìa cứng , cắt dán cẩn thận, đảm bảo chắc chắn.
-Tiện lợi cho việc lưu trữ,..
-Kích thước A4 hoặc A3: Độ dày 5cm,7cm,10cm,15cm,20cm,25cm,,...
#filehopgap,#biagapa3,#biagapa4,#filehopgapa415cm,#filehopgapa325cm,#vanphongphamdk68.com,#0936055788,...

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Sản phẩm cùng loại

File hộp gấp

File hộp gấp

Vui lòng gọi

Top

   (0)