File hộp gấp,

File hộp gấp,

-File hộp gấp 10cm

-file hộp gấp 15cm

#filehopgap,#filehopgap15cm,#filhopgap10cm,#vanphongphamdk68.com,#0936055788,...

mỗi trang
File hộp gấp 3 dây bìa cứng

File hộp gấp 3 dây bìa cứng

File hộp gấp 3 dây bìa cứng. -Làm từ bìa cứng , cắt dán cẩn thận, đảm bảo chắc chắn. -Tiện lợi cho việc lưu trữ,.. -Kích thước A4 hoặc A3: Độ dày 5cm,7cm,10cm,15cm,20cm,25cm,,... #filehopgap,#biagapa3,#biagapa4,#filehopgapa415cm,#filehopgapa325cm,#vanphongphamdk68.com,#0936055788,...
Vui lòng gọi
File hộp gấp

File hộp gấp

File hộp gấp: -Kích thước : 5cm-7-10-15-20cm,.. -Bìa hộp gấp dùng để lưu trữ hồ sơ, giấy tờ
Vui lòng gọi

Top

   (0)