Khăn ăn rút Posy 1500 tờ.

(0 đánh giá)

KA04

Khăn ăn rút Posy 1500 tờ. -kích thước ; 210 x 210 mm -Quy cách : 1500 tờ /túi.

 Khăn ăn rút Posy 1500 tờ.
-kích thước ; 210 x 210  mm 
-Quy cách : 1500 tờ /túi.

#khanan,#giayanposy,#khananposyrut,#khananposy1500to,#vanphongphamdk68.com,#0936055788,..

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Top

   (0)